Frankrijk regelt dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG-wetgeving inzake gegevensbescherming

Google Analytics viola el RGPD Nachrichten

De Franse regelgevers voor gegevensbescherming hebben donderdag vastgesteld dat het gebruik van Google Analytics een inbreuk is op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in het land, bijna een maand na een soortgelijke beslissing in Oostenrijk werd bereikt.

Daartoe heeft de National Commission on Informatics and Liberty (CNIL) geoordeeld dat de trans-Atlantische verplaatsing van Google Analytics-gegevens naar de VS niet “voldoende gereguleerd” is, daarbij verwijzend naar een schending van Artikelen 44 en volgende. van het gegevensbeschermingsdecreet, dat de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale entiteiten regelt.

In het bijzonder benadrukte de onafhankelijke administratieve regelgevende instantie het gebrek aan gelijkwaardige privacybescherming en het risico dat “Amerikaanse inlichtingendiensten toegang zouden krijgen tot persoonlijke gegevens die naar de Verenigde Staten zijn overgedragen als de overdrachten niet goed zouden worden gereguleerd.”

“[A]Hoewel Google aanvullende maatregelen heeft genomen om de gegevensoverdracht te reguleren in het kader van de Google Analytics-functionaliteit, zijn deze niet voldoende om de toegankelijkheid van deze gegevens voor Amerikaanse inlichtingendiensten uit te sluiten”, aldus de CNIL. zei. “Er is dus een risico voor Franse websitegebruikers die deze dienst gebruiken en van wie de gegevens worden geëxporteerd.”

Als onderdeel van de bestelling heeft de CNIL een van de overtredende websites aanbevolen om zich aan de AVG te houden door te stoppen met het gebruik van de Google Analytics-functionaliteit of door een alternatieve tool voor het monitoren van websiteverkeer te gebruiken die geen overdracht buiten de EU met zich meebrengt, waardoor het een deadline krijgt van een maand te voldoen.

Bovendien onderstreepte de waakhond dat diensten voor het meten en analyseren van websitebezoekers, zoals Google Analytics, alleen mogen worden “gebruikt om anonieme statistische gegevens te produceren, waardoor een vrijstelling van toestemming als de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgt dat er geen illegale doorgiften plaatsvinden.”

De ontwikkeling komt te midden van nieuwe waarschuwingen van Metaplatformsde eigenaar van sociale-medianetwerken zoals Facebook, Instagram en WhatsApp, dat wetgeving die dicteert hoe gebruikersgegevens van EU-burgers naar de VS worden overgedragen, ertoe kan leiden dat de diensten uit de regio worden teruggetrokken.

“Als er geen nieuw trans-Atlantisch kader voor gegevensoverdracht wordt aangenomen en we niet kunnen blijven vertrouwen op SCC’s (standaardcontractbepalingen) of op andere alternatieve middelen voor gegevensoverdracht van Europa naar de Verenigde Staten, zullen we waarschijnlijk geen aantal van onze belangrijkste producten en diensten, waaronder Facebook en Instagram, in Europa”, aldus het bedrijf in een jaarverslag dat eerder deze week werd uitgebracht.

De uitspraak komt ook minder dan twee weken nadat een regionale rechtbank in de Duitse stad München had vastgesteld dat het insluiten van Google Fonts op een website en het doorgeven van het IP-adres aan Google via de bibliotheek zonder toestemming van de gebruikers in strijd is met de AVG-wetten, waarbij de website-exploitant wordt veroordeeld om te betalen € 100 schade.

David
Rate author
Hackarizona